YABANCILAR VE VATANDIŞLIK HUKUKU

Son yıllarda göç alan ülke konumuna geçen ülkemizde yabancılar ve Vatandaşlık hukuku alanında birçok hukuki süreç ve uyuşmazlık da bu konuma binaen ortaya çıkmıştır. Ofisimiz tüm bu süreç ve uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık vermektedir.

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması gibi süreç ve uyuşmazlıklarda ofisimiz hukuki destek ve danışmanlık vermektedir.