AİLE HUKUKU

Aile ile alakalı hukuki konular ile ilgilenen aile hukuku, medeni hukuk kapsamı içinde yer almaktadır. Aile hukukunun ana konuları; nişanlanma, evlenme koşulları, aile konutu, boşanma koşulları, velayet, evlat edinme, nafaka hakkı, iştirak nafakası, yardım nafakası, maddi ve manevi tazminat davaları gibi konuları içermektedir. Çocuk hakları ve kadın hakları her ne kadar başlı başına hukuk terimleri olsa da, aile hukukunu da yakından ilgilendirmektedir.

Aile hukuku kapsamında yer alan konular ve diğer bazı özel yasalar ile düzenlenmiş olan konular da aile mahkemelerinde görülmektedir. Aile mahkemesi yargıçlarının atanması esnasında, aile hukuku konusunda uzmanlığına ve evli ya da çocuklu olduğuna bakılır.

Aile Hukuku alanında karşımıza çıkan uyuşmazlıklar; Mal paylaşımda evlilik öncesi, çiftler arası anlaşma ve sözleşmeler, evlilik sonrasında; mal paylaşımı, boşanma işlemleri ve katkı payı alacağı davalar, çocuklar için evlilik sonrasında velayet ve velayetin değiştirilmesi için açılacak olan davalar, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, evlilik iptali davaları, tazminat ve nafaka davaları, tarafların evlilik birliği içerisinde edindiği malların paylaşımına ilişkin işlemler ve Mal paylaşım davası babalık davaları velayet davaları soy bağı reddi için davalar şeklindedir. Tüm bu hukuki süreçler alanında uzman avukat ve gerekirse psikolog ekibimizle birlikte yürütülmektedir.