KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İNŞAAT HUKUKU

Kentsel dönüşüm hukuku, deprem ve diğer doğal afetler riskine karşı dayanıksız, riskli yapıların yıkılıp, şehir planlama ilkelerine tabi olarak depreme ve diğer afetlere dayanıklı, sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirilmesi amacıyla yeniden inşası çalışmalarını konu alan hukuk dalıdır.

Bu konudaki en temel hukuki düzenleme kentsel dönüşüm kanunu olarak da bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanundur. Bu kanun ile afetlere karşı dayanıksız yapıların tespit edilmesi, yıkılması, dayanıklı yapılara dönüştürülmesi, devlet yardımları, düşük faizli banka kredileri, kira yardımı, vergi ve harç muafiyeti ve diğer konularda birçok düzenleme bulunmaktadır.

Hızlı, etkili ve kayıpsız bir kentsel dönüşüm sağlamak amacıyla müvekkillerimize sürecin en başından son anına kadar hukuki hizmet vermek için alanında uzman avukat ve takip elemanlarımızla müvekkillerimize danışmalık vermekteyiz.

Gerek kentsel dönüşüme tabi olsun, gerek olmasın inşaat hukuku alanında, özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri / arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde hem yüklenici hem de arsa malikleri açısından hukuki hizmet vererek mağdur taraf sıfatını ortadan kaldırmak için çalışmaktayız.