TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku, hukukun ticaretle ilgili tüm mevzuatı kaplayan alt dalıdır. Tüccarlar, bireyler ve işletmeler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve ticarı tarafların haklarını düzenler. Ticaret Hukuku kapsamında görülen ticaret davaları, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Bu kapsamda şirketler hukuku, ticari işletme hukuku, taşıma hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku gibi alt dalları mevcuttur.

Bu doğrultuda müvekkil şirketlerin alacak ve verecek davaları ve icra takiplerinin değerlendirilmesi, ticaret adı ve unvanının korunması ve unvana karşı tecavüze karşı koruma, genel kurul toplantılarının yapılması, sermaye artırımı/indirimi yapılması, haksız sermaye artırımı nedeniyle uğranılan zararın tazmini, yönetim, danışmalık ve hizmet sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, bayilik, acentelik ve satım sözleşmeleri konusunda doğan tüm hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki danışmanlık verilmektedir.