KAT MÜLKİYETİ HUKUKU VE SİTE YÖNETİMİ

Kat mülkiyeti arsa üzerinde inşa edilen daire, işyeri gibi bağımsız bölümlerin kendilerine düşen arsa payları ve ortak alanlardaki ortaklık payları ile birlikte sahip oldukları mülkiyet hakları olarak tanımlayabiliriz. Kat mülkiyeti gayrimenkullerdeki mülkiyet, irtifak haklarını ve diğer ayni hakları, şerhleri ve ilgili diğer hukuki düzenlemeleri konu alır. Ülkemizde kırk milyonu aşkın bağımsız bölümün bulunduğunu da göz önünde bulundurursak konunun önemi bir kez da vurgulanmış olur.

Bu konuda ortaya çıkabilecek kat mülkiyetinin kurulması davası, arsa payının düzeltilmesi davası, tapu kadının iptali davası, kat mülkiyetinin devri davası, zarar giderimi davası, özgüleme amacına aykırı kullanım halinde halimin müdahalesinin istemi, diğer ve avans payını ödemeyen kat maliki hakkında dava, bağımsız bölüm üzerindeki müdahalenin meni davası, ortak yere el atmanın önlenmesi istemi, yönetim planında değişiklik yapılması davası, kat malikleri kurul kararının iptali davası, yöneticinin kusurlu sorumluluğundan doğan davalar ve apartman genel gider aidatları ve kalıcı giderler ile ilgili icra takibi ve davalar gibi hukuki uyuşmazlık ve süreçlerde hukuki hizmet ve danışmanlık verilmektedir.

Apartman ve sitelere kat mülkiyeti Hukuku ve site yönetimi ile ilgili her konuda danışmanlık hizmeti verilmektedir.