CEZA HUKUKU

Kamu düzeninin sağlanması kapsamında suç ve cezaları belirleyen kamu hukuku dalı Ceza Hukukudur. Ceza ve suç kavramları kanunlarla belirlenen bir karşılığı olduğu zaman işlevsellik kazanır. Ceza Hukuku, genel ve özel olmak üzere iki balık altında incelenmektedir. Genel Ceza Hukuku; suç kavramı, suçlar için öngörülen ceza ve cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenleri incelemektedir. Özel Ceza Hukuku ise, suç teşkil eden eylemleri teker teker ele alıp suçların kapsam ve sınırlarını tespit eder, bu suçların öngördüğü cezaları inceler.

Ofisimiz Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlar gereğince belirlenen suçlar kapsamında soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında müşteki/katılanlar için vekillik, şüpheli/sanıklar için müdafilik hizmeti vermektedir. Bunun yanında ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunma hazırlanması, duruşmalarda savunma yapılması ve duruşmaların takibi hizmeti de verilmektedir.

Suça sürüklenen çocuk ve mağdur çocuk söz konusu olduğunda avukatlarımız alanında uzman psikolog ekip arkadaşlarımızla birlikte sürece dahil olmakta ve çocuğun bu süreci en az zararla atlatmasını sağlamak için çalışmaktadır.