TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. 6502 sayılı kanundan anlayacağımız, hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişidir. Tüketici, gerçek veya tüzel kişilik olması fark etmeksizin, mal veya hizmetten kişisel ihtiyaç amacıyla yararlanan kişidir.

Tüketici İşlemi; Bir işlemin tüketici işlemi olarak kabul edilebilmesi için hukuki ilişkinin taraflarından birinin tüketici, diğer tarafın ise satıcı, hizmet sağlayıcı veya onlar adına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olması gereklidir.

Ofisimizce Tüketici Hukuku alanında; alım satım sözleşmeleri, Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler, Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek, satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması, ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, tüketici ve ticaret mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar gibi uyuşmazlık ve süreçlerde müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık verilmektedir.