İŞ HUKUKU

İş Hukuku işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları düzenleyen hukuk dalıdır. İş sözleşmesi işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin ise ücret ödemeyi üstlenesini düzenleyen sözleşmedir.

İş hukuku kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar çok çeşitli olmakla birlikte, uygulamada sıklıkla belirsiz süreli sözleşmelerin işveren ve işçi tarafından feshedilmesi ve işveren tarafından feshin geçersiz olması halinde işe iade davası ve tazminat davaları şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Alanında uzman ekibimizle iş sözleşmeleri kapsamında işçilerin haksız fesih halinde özlük haklarının talep edilmesine yönelik tazminat davalarının ve işe iade davalarının açılması, işveren tarafından feshin kötü niyetli yapılması halinde kötü niyet tazminatı talep edilmesi hizmetlerinin yanı sıra İş Kanununun ihlali nedeniyle işverenlere kesilen para cezalarına itiraz davaları başta olmak üzere işverenlerin hukuki ihtiyaçlarına da karşılık vermektedir.