KİRA HUKUKU

Kira hukuku, Türk Borçlar Kanunu’nun dördüncü bölümünde düzenlenen kira sözleşmeleri ile sözleşmenin tarafları arasında doğan uyuşmazlıkları çözen hukuk dalıdır. Kanunun dördüncü bölümünde yer alan kira sözleşmeleri; kiraya verenin, bir şeyin sadece kullanılmasını ya da hem kullanılmasını hem de yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da bunun karşılığında kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği bir sözleşme türü olarak tanımlanmıştır. Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda ‘’Genel Hükümler’’, ‘’Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları’’, ‘’Ürün Kirası’’ olarak üç başlık altında incelenmiştir. Bu kapsamda kira hukuku, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkları içeren hukuk dalıdır.

MCS Hukuk & Danışmanlık olarak kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda gerek kiraya veren gerekse kiracı hakları savunulmakta, mağduru olmayan bir kira hukuku vizyonu için çalışılmaktadır.