SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku, sigorta akdi ile ilgili şahıslar arasındaki ilişkilerle, sigortacılıkla uğraşan kurumların çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını bir sistem içinde inceleyen hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, sosyal sigorta ve özel sigorta olmak üzere ikiye ayrılır. Sosyal sigorta, devlet tarafından kamu düzeninin ve toplum sağlığının sağlanmasına ilişkin konulardaki sigorta çeşitlerini konu alırken özel sigorta ise, kanun ile yasaklanmayan her konuda yaptırılabilmesi mümkün olan sigortaları konu alır.

Sigorta Hukuku alanında karşılaşılan; sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları, trafik kazalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları, motorlu taşıtlarda kaza sonrası meydana gelen değer kaybının tahsiline yönelik değer kaybı davaları, ferdi kazara ilişkin davalar, işyeri sigortalarından kaynaklanan alacak davaları, mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar vb. uyuşmazlıklarda müvekkillerimize sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti verilmektedir.