İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi resmi kurallar eşliğinde kanunlara dökmektedir.  Borçlu kişinin, borcunu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağına ve hangi yaptırımlara maruz kalacağına dair içerikleri kapsamaktadır. Aynı zamanda alacaklı kişinin sahip olduğu haklar da bu hukuk türünde ifade edilmektedir. Aynı zamanda icra takibinin nasıl yapılacağı ile beraber sürecin nasıl işlediği de ele alınmaktadır.

Gerek tüzel kişi gerek gerçek kişi borçlu ve alacaklıları iflas ve icra süreçleri ile konkordato ve yeniden yapılandırma süreçlerinde temsil etmekte ve hukuki danışmanlık vermekteyiz. Ofisimiz, yerli ve yabancı müvekkillerimizin icra takiplerini yürütme konusunda uzman bir ekibe sahiptir. Bu hususta önceliğimiz müvekkillerimizin alacaklarına en kısa sürede ve en verimli şekilde kavuşmalarıdır. Finansal güçlük yaşayan müvekkillerimize iflas dışı yeniden yapılandırma ile konkordato ve iflas davaları süreçlerinde rehberlik vermekte ve hukuk ve icra mahkemeleri nezdinde ve mahkeme dışı sulh süreçlerinde kendilerini temsil etmekteyiz.