VERGİ HUKUKU

Devlet kamu hizmetinin devamlılığını sağlayabilmek için düzenli bir şekilde kamu gücünden faydalanarak kişi ve kurumlardan vergi alır. Bu verginin doğumu, niteliği ve ortadan kalkmasına ilişkin konuları inceleyen maddi ve şekli hukukun tamamına ise vergi hukuku denir. Vergi hukuku kamu hukukunun alt dallarından biridir. Vergilendirme yapılırken idare işlem yaptığından dolayı idari yargı alanına tabidir.

Ofisimizce vergi ya da ceza ihbarnamelerinin iptali davalar, ihtirazı kayır ile verilen beyannamelerde ihtirazların dikkate alınmaması ile tahakkuk edilen vergi ve cezaların iptali davası, defter ve belgelerin üzerinde tarhiyat yapılmasına ilişkin iptal davaları, tam yargı ve iptal davalarının hazırlık sürecinin hazırlanması, vergi cezaları ve tarhına ilişkin iptal davaları ve vergilendirme, hesap hataları gibi hataların düzeltilmesi gibi uyuşmazlık ve süreçlerde hukuki hizmet ve danışmanlık verilmektedir.