Paylı Mülkiyet ve Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi;

Paylı Mülkiyet Nedir?Paylı mülkiyet birden fazla kişinin aynı eşya üzerinde fiilen taksim edilmemiş paylara sahip olmalarıdır. Kanundan, hukuki işlemden veya yetkili bir makamın kararından doğabilir. Örneğin iki arkadaşın birlikte bir konut alması, mirasın açılması sonrası oluşan paylı mülkiyet veya imar kanunundan doğan paylı mülkiyet vs.Paylı mülkiyette maliklerden her birinin payı belli olmasına rağmen bunlar fiilen...

Read More

Belirsiz Alacak Davası

Belirsiz alacak davası 1086 sayılı HUMK’ta düzenlenmemişti ancak kanun koyucu, Alman ve İsviçre kanunlarını örnek alarak 6100 sayılı HMK’da belirsiz alacak davasını düzenledi. İlgili 107. Maddeye göre; (1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenmeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hallerde, alacaklı hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya...

Read More